Hastane açmak kadar hastaneyi yönetmek ve ileriye taşımak ciddi bir bilgi birikimi ve yönetim deneyimi gerektirir. Doğru süreçlerin kurgulandığı bir hastanede yöneticiler işlerini daha kolay verimli hale getirir ve yönetirler. Her bir süreç kurum yapısına göre kurgulanmalı ve kişi bağımsız işletilmelidir. Kişiye bağlı işleyişler sürekli olamazlar. Kişiler değişse de süreçlerin işleyişini devam ettirmesi gerekir. Doğru süreç kurgulanması doğru raporların alınmasına ve doğru kararların verilmesine vesile olur. Yıllarca elde edilmiş deneyimler, ulusal ve uluslar arası uygulamalar incelenerek kurumlarda süreçler oluşturulup işlemesi sağlanır.

Ana danışmanlık alanlarımız aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Bütçe Yönetimi
  • Süreç ve Performans Yönetimi
  • Hastane Ruhsatlandırma İşlemleri
  • Kısa ve uzun vadeli gelir planlaması

gibi bir çok hizmetimizden faydalanmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz